372 Nerenin Telefon Kodu

+372 Estonya ülkesinin telefon kodudur.